Programma


VNO-NCW Co-creatie werkt op een groot aantal bedrijventerreinen aan het realiseren van een duurzame economie. Door deel te nemen aan dit programma gaan alle betrokken partijen op een bedrijventerrein samen aan de slag om de gewenste situatie te bereiken. Wat u ook wilt realiseren op het gebied van een duurzame economie op uw bedrijventerrein, samen realiseren we meer!

Op weg naar een duurzame economie is samenwerken belangrijk, maar niet eenvoudig. Eigen, individuele belangen en gemeenschappelijke belangen willen elkaar nog wel eens in de weg zitten. VNO-NCW Co-creatie organiseert en coördineert  de samenwerking en gaat op zoek naar de overeenkomsten. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we werken met slimme acties die direct bijdragen aan meerdere doelen. Meerdere vliegen in één klap! Zo kunnen individuele en gemeenschappelijke doelen hand in hand gaan en realiseren we samen meer.

Er zijn mogelijkheden voor allerlei slimme koppelingen. Denk aan:

  • Inzetten op zonne-energie biedt kansen voor het opleiden van jongeren tot installateur. Ook zijn er mogelijkheden voor werkervaringsplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Het plaatsen van slimme lantaarnpalen kan het verduurzamen van het bedrijventerrein koppelen aan de bestrijding van inbraken en ondermijnende criminaliteit;
  • Vergroening en een aantrekkelijke inrichting openen mogelijkheden voor recreatie, met draagvlak onder de omwonenden tot gevolg;
  • Duurzame bedrijventerreinen kunnen ook buiten de grenzen van het gebied schoner en stiller transport stimuleren;
  • Restromen van de industrie kunnen worden ingezet om een warmtenet voor een naastgelegen woonwijk te voeden.

Onder begeleiding van VNO-NCW Co-creatie werkt u opgavengestuurd. U doet alles wat nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. We brengen kansen en barrières in kaart, hebben aandacht voor ieders bijdrage en gaan samen met u direct over tot actie. Niet eindeloos vergaderen, maar direct de eerste stappen zetten. Van beschouwen naar bouwen!

Wist u dat VNO-NCW Co-creatie ook andere programma’s verzorgt?


VNO-NCW Co-creatie helpt overheden, bedrijven en andere betrokkenen om samenwerking te organiseren en samen economische en maatschappelijke vraagstukken écht te realiseren. Een duurzame economie op bedrijventerreinen is één van de programma’s, maar wij zijn betrokken bij tal van andere initiatieven. Benieuwd wat wij nog meer doen?